Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

KONKURS MITOLOGICZNY DLA UCZNIÓW KLAS I

     Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie, który od lat jest prowadzony przez polonistki    II LO p. Julitę Kołodziejczyk i p. Zofię Rokitę i już na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły. Mamy nadzieję, że i tym razem podejmiecie wyzwanie i przybędziecie, by zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w dziedzinie jakże bogatej i interesującej, jaką jest mitologia.. Już teraz uchylamy przed Wami nasze skromne wrota. I liczymy na dobrą zabawę

REGULAMIN KONKURSU MITOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I

Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych  II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Cele konkursu: 

  • rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą starożytną;
  • promowanie wzorców osobowych prezentowanych w mitologii;
  • rozwijanie kreatywności uczniów ;
  • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach ;
  • kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu;
  • kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych;
  • umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie znajomości mitologii;
  • oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy;
  • rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką.

REGULAMIN KONKURSU

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

  2. Każda klasa typuje po trzech przedstawicieli.

  3. Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu.

  4. W pytaniach otwartych uczeń udziela krótszej lub dłuższej odpowiedzi; przy ich ocenianiu będzie  

      brana pod uwagę wiedza merytoryczna; błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie wpływają na

      uzyskaną punktację.

  5. Za każde pytanie konkursowe uczeń może uzyskać 1 punkt; za udzielenie błędnej odpowiedzi

      organizator nie przyznaje punktów ujemnych.

  6. O zajętym miejscu decyduje liczba uzyskanych z testu punktów.

  7. Czas pisania testu wynosi 30 minut.

  8. W wypadku podejrzeń co do samodzielności prac uczniów możliwe są sankcje włącznie                  

       z dyskwalifikacją danej pracy.

  9. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z testu przez kilku uczniów przewidziana jest 

       ustna dogrywka.

10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny (bdb i cel) z języka  

      polskiego.

11. W jury zasiadają nauczyciele języka polskiego.

12. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

PROPONOWANA LITERATURA

1. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury.

2. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian.

3. Mała encyklopedia kultury antycznej.

4. Słownik kultury antycznej. Grecja , Rzym, pod red. L. Winniczuk.

5. Markowska W., Mity Greków i Rzymian.

6. Parandowski J., Mitologia. 

7. Romanowska M., Słowniczek mitologii greckiej.

8. Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.

9. Stabryła S., Mitologia grecka i rzymska.

10. Zamarovsky V., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE 

1.    Pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm i inne charakterystyczne pojęcia związane z mitologią.           

2.    Bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy (zakres działań, opieka, atrybuty, ośrodki kultu, losy).

3.    Bohaterowie i ich losy: Herakles, Tezeusz, Jazon, Odyseusz.

4.    Geografia i zoologia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, zwierzęta i potwory występujące w mitologii).

5.    Iliada i Odyseja (wojna trojańska i tułaczka Odyseusza opisane w Mitologii Parandowskiego).

6.    Znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, wędrówce Eneasza, powstaniu Rzymu.

7.    Ślady mitologii we współczesnym języku(np. związki frazeologiczne), sztuce i literaturze.

 Termin

O dokładnym terminie konkursu poinformujemy później, aż wszystkie klasy pierwsze omówią Mitologię.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: pani Julita Kołodziejczyk i pani Zofia Rokita.