Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA POECI!!!

Regulamin XX Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Własnej 2017/2018.

1. Organizator:

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku

2. Cele Konkursu:• propagowanie piękna poezji,
• rozwijanie poetyckich uzdolnień młodzieży,
• poszukiwanie wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
• wspieranie twórczości własnej uczniów,
• swoistego rodzaju terapia duszy.

3. Warunki uczestnictwa:

• konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych;
• szkoła mo... więcejże zgłosić do udziału dowolną liczbę uczestników,
• wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane czy wydawane,
• uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy wiersze własnego autorstwa,
• każdy wiersz należy wydrukować na oddzielnej kartce czcionką 12,
• wierze należy oznaczyć wybranym przez siebie godłem (logo) i umieścić  w kopercie,
• dane osobowe (imię, nazwisko, klasa szkoła i nazwisko opiekuna) należy umieścić w drugiej kopercie, zakleić ją i oznaczyć własnym godłem,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu oraz prezentacji wierszy.

Osoby nagrodzone mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej!

Wiersze wraz z danymi należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 8 grudnia2017 roku na adres:

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
ul. A. Mickiewicza 11
38-500 Sanok
z dopiskiem Konkurs Twórczości Własnej

4. Nagrody:
• dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy,
• dla nauczycieli (opiekunów) zaświadczenia-podziękowania,
• informacja o ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród zostanie podana w późniejszym terminie na stronie internetowej II LO w Sanoku, na stronie biblioteki na facebooku oraz telefonicznie.

5.Uwagi:
• Informacje na temat konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze II LO w Sanoku,

tel. 13 4653936

... trwa ładowanie...

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W XVI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ

 

Organizowanym przez nauczycieli-bibliotekarzy II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku:

 

  1. Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………
  2. Adres szkoły i numer telefonu …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

  1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu/godło/ imię i nazwisko opiekuna

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                              podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

 

……………………                                                                      …………………………….