Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Dwóch uczniów klasy 1"b"Robin Sobolak i Norbert Packanik starają  się o zakwalifikowanie do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ich działania polegają na upowszechnieniu wiedzy na temat budynku TG "Sokół" poprzez zwiększenie świadomości społeczeństwa lokalnego.

 

„Jest to dla nas szczególne miejsce ponieważ jesteśmy sąsiadami od ponad stu lat” – mówią kandydaci na posłów.  Norbert i Robin staraj się  zebrać  dostępne informacje na temat Sokoła poprzez przeszukiwanie wszelakich źródeł i przeprowadzenie sondy ulicznej, której efekty są umieszczone na stronie SDiM.

Aby poszerzyć wiedze młodych ludzi na temat TG "Sokół" poniżej zamieszczamy kartkę ze stworzonego przez nich przewodnika, który został nam specjalnie udostępniony.

 

 

Krótki opis :

Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku powstał przy ul. Mickiewicza w czasie zaboru i w ramach zaboru Austro-Węgierskiego. Grunt pod budowę tzw. Sokolni został przekazany bezpłatnie Towarzystwu Uchwałą Rady Miejskiej Sanoka z dnia 19 listopada 1896 roku. Budynek został wybudowany przez członków TG Sokół, a budowa przebiegała szybko. Kamień węgielny pod budowę został poświęcony 28 czerwca 1899 roku,
a 5 miesięcy później 29 listopada 1899 roku została poświęcona i otwarta sala gimnastyczna. W 1900 roku gmach został oddany do użytku i sanocki „Sokół” przeniósł się do nowego budynku. Obiekt został wzniesiony wg projektu Władysława Beksińskiego jako budynek wolnostojący, murowany, piętrowy i nakryty dachem wielospadowym. Na południowym końcu kalenicy dachu w 1900 r. umieszczona została rzeźba „Sokoła”. Natomiast na ścianie frontowej znajduje się rzeźba Sokolnika zrywającego orłu łańcuchy niewoli. Rzeźba została wykonana wg projektu Adama Przybysza. Obiekt miał szerokie zastosowanie. Oprócz podstawowej funkcji związanej z rozwojem kultury fizycznej organizowane były tutaj miedzy innymi: zebrania towarzyskie, spotkania, zabawy i bale. W pomieszczeniach gmachu działała także czytelnia, biblioteka kino, chór sokoli i orkiestra. Podczas I wojny światowej, po wkroczeniu armii rosyjskiej w latach 1914-1915 gmach służył celom wojskowym oraz religijnym, następnie przejęła go armia austriacka, zaś w lipcu 1915 roku został odzyskany przez TG Sokół. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej budynek przemianowany został na hale miejską i służył jako miejsce organizowanych wieczornic, spotkań oraz wystaw wyrobów rzemiosła. Obecne budynek jest czynny w czwartki w godzinach 17-19. Na budynku umieszczone zostały liczne tablice dostępne całodobowo, upamiętniające różne wydarzenia związane z budynkiem TG Sokół. Zobaczyć tu można miedzy innymi:

-tablice z 1928roku, dla upamiętnienia 10 rocznicy odzyskania niepodległości i wymarszu pierwszych polskich patroli z sanockiego Sokoła w dniu 1 listopada 1918 roku,

-tablicę upamiętniającą wybitnych działaczy, umieszczoną z okazji obchodów 125-lecia istnienia gniazda sanockiego TG „Sokół”

-czy tablicę poświęconą pamięci Andrzeja Małkowskiego (1888-1919), twórcy polskiego harcerstwa, który 11 listopada 1911 roku w gmachu ogłosił idee harcerstwa.