Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

I Wojewódzki Konkurs Recytatorski Literatury Rosyjskiej

" Od Dostojewskiego do Jerofiejewa”

Sanok

12 czerwca 2015

 

 

 

Cele konkursu :

1.       Kształtowanie postawy  tolerancji wobec innych narodów i kultur.

2.       Rozbudzanie zainteresowań językiem rosyjskim, literatura i kultura Rosji - przybliżanie dorobku literackiego wybitnych twórców rosyjskich ( XIX – XXI w.).

3.       Inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

4.       Utrwalanie piękna polskiej i  rosyjskiej mowy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

5.       Doskonalenie umiejętności warsztatowych wykonawców.

6.       Umożliwienie spotkań i rozmów dotyczących istotnych wartości współczesnej kultury, roli  jaką pełni  w niej sztuka recytatorska.

7.       Integracja szkół wojewódzkich.

Organizacja konkursu :

1.       Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mari Skłodowskiej Curiew Sanoku, ul. Mickiewicz 11, 38-500 Sanok.

2.       Koordynatorami Konkursu są : Iwona Gibała –Błażewicz oraz Kamila Mackiewicz- Rossmanith

3.       Zgłoszenia uczestników do Konkursu należy przesyłać do dnia 2 czerwca 2015, szkoły dokonują zgłoszenia uczestników przesyłając wypełnione karty zgłoszeń na adres szkoły (adres powyżej) z dopiskiem Konkurs Recytatorski albo meilem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.       Dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać kontaktując się telefoniczniez koordynatorkami ( Iwona Gibała-Błażewicz - 606806353 i Kamila Mackiewicz-Rossmanith -665966327)

5.       Konkurs odbędzie się dnia 12 czerwca o godzinie 10.00 w Sali Gobelinowej w podziemiach sanockiego Zamku Królewskiego , ul. Zamkowa 2.

6.       Podczas przerwy na obrady jury uczestnicy Konkursu będą mogli obejrzeć  zbiory Muzeum Historycznego w tym Galerię Zdzisława Beksińskiego oraz znakomitą kolekcje ikon!

 

Regulamin Konkursu :

1.       Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych :

a.       Gimnazjum

b.      Szkoły ponadgimnazjalne

2.       Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie odpowiedniego repertuaru : prezentowane mogą być utwory literatury rosyjskiej powstałe w  okresie od 1800 do 2014 roku

3.       Obowiązuje wykonanie dwóch utworów poetyckiego i prozatorskiego (jednego po polsku , drugiego po rosyjsku),może być także kompilacja utworów albo wykonanie łączne utworów,  łączny czas wykonanie nie może przekraczać 7 minut.

4.       Każda szkoła może zgłosić do Konkursu do 3 uczestników

5.       Kolejność wpisów na Karcie zgłoszeniowej jest równoznaczna z kolejnością prezentowania utworów w Konkursie

6.       Jury dokonuje oceny prezentacji według następujących kryteriów :

a.       Ogólny wyraz artystyczny

b.      Dobór repertuaru (do możliwości wykonawcy i wartości artystycznej)

c.       Kultura słowa

d.      Interpretacja utworów

7.       Jury przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe oraz specjalne i wyróżnienia.

8.       Powyższe informacje są dostępne na oficjalnej stronie szkoły 2losanok.interq.pl 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa uczestnika

I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego

„ Od Dostojewskiego do Jerofiejewa”

Sanok

12 czerwca 2015

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres zamieszkania i telefon

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wiek, klasa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szkoła (dokładny adres, telefon)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Utwory do prezentacji (autor, tytuł)

a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

imię i nazwisko opiekuna-instruktora                                                                        Pieczątka szkoły

…………………………………………………………….