Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Twórczości własnej, regulamin zamieszczamy poniżej:

 
 

 

Regulamin XVII Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Własnej 2014/2015

1. Organizator:

Bibliotekarze II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku:

Urszula Bukład, Edyta Małek, Kamila Mackiewicz - Rossmanith

2. Cele Konkursu:

• propagowanie piękna poezji,
• rozwijanie poetyckich uzdolnień młodzieży,
• poszukiwanie wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
• wspieranie twórczości własnej uczniów,
• swoistego rodzaju terapia duszy.

3. Warunki uczestnictwa:

• konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
• szkoła może zgłosić do udziału dowolną liczbę uczestników,
• wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane czy wydawane,
• uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy wiersze własnego autorstwa,
• każdy wiersz należy wydrukować na oddzielnej kartce czcionką 12,
• wierze należy oznaczyć wybranym przez siebie godłem (logo) i umieścić w kopercie,
• dane osobowe (imię, nazwisko, klasa szkoła i nazwisko opiekuna) należy umieścić w drugiej kopercie, zakleić ją i oznaczyć własnym godłem,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu oraz prezentacji wierszy.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 14 MARCA 2015 roku na adres:

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
ul. A. Mickiewicza 11
38-500 Sanok
z dopiskiem Konkurs Twórczości Własnej

4. Nagrody:

• dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy,
• dla nauczycieli (opiekunów) zaświadczenia-podziękowania,
• informacja o ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

5. Uwagi:

• Informacje na temat konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze II LO w Sanoku

tel. 13 4653936