Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

 

W tym roku przypada 30. rocznica śmierci wieloletniej dyrektorki naszej szkoły dr Zofii Skołozdro.

 Zofia Skołozdro urodziła się 15 maja 1896 r. w Chodorowie w woj. lwowskim. Do szkoły powszechnej i średniej uczęszczała we Lwowie. Podjęła studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie,  które ukończyła w 1932 r. uzyskaniem doktoratu z zakresu paleontologii i geologii.

 

W połowie października 1936 r. Zofia Skołozdro przeniosła się do Sanoka, gdzie objęła  stanowisko dyrektorki Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego im. Emilii Plater. Funkcję tę pełniła do wybuchu wojny w 1939 r.

W czasie okupacji była organizatorką tajnego nauczania, a w 1942 r. została przewodni-czącą  tajnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Sanoku. Pełniła również funkcję wiceprezesa Polskiego Czerwonego Krzyża w Sanoku.

Po wyzwoleniu Sanoka spod okupacji niemieckiej dzięki staraniom dr Zofii Skołozdro w październiku 1944 r. utworzono szkołę średnią - Państwowe Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum im. Królowej Zofii, gdzie została zastępcą dyrektora.  Ponadto została przewodniczącą powołanej 14 listopada 1945 Komisji Oświaty Powiatowej Rady Narodowej i kierowała nią przez wiele lat. Została przewodniczącą Komisji Weryfikacyjnej, która przekazała do Kuratorium w Rzeszowie protokoły z egzaminów z okresu tajnego nauczania na podstawie których zostały wydane uczniom świadectwa.

W 1946 została dyrektorką powołanego Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego i sprawowała tę funkcję aż do przejścia na emeryturę31 sierpnia 1970  jako jeden z najdłużej urzędujących kierowników szkół średnich w całej Polsce ( 33-letni staż) . Podkreślić należy jej wkład w remont, a później rozbudowę budynku przy ul. Mickiewicza 11, w którym od 1 września 1948 r. mieściła się siedziba szkoły. Przez 25 lat była radną Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Przez wiele lat do 1971 sprawowała funkcję przewodniczącej Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego oraz zasiadała w Powiatowym Zarządzie Ligi Kobiet.

Za wyróżniającą pracę zawodową i aktywną działalność społeczno-polityczną była wielokrotnie odznaczana.

Zmarła 9 sierpnia 1984 r. Została pochowana na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rymanowskiej w Sanoku.