Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.


„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” 
 marszałek Józef Piłsudski.

Datę 11 listopada 1918 roku uznaje się za dzień, w którym Naród Polski po 123 latach niewoli odzyskał niepodległość. Tego właśnie dnia Rada Regencyjna przekazała w ręce Józefa Piłsudskiego władzę wojskową i został on Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.


Trzeba jednak pamiętać, że odzyskiwanie niepodległości było procesem rozłożonym w czasie, a przed rodzącą się Niepodległą Polską była jeszcze długa i żmudna droga do pełnej suwerenności i wolności, którą odzyskaliśmy dopiero w roku 1921, kiedy to ustalono wschodnią granicę II Rzeczypospolitej.
Niemniej już od roku 1920 celebrowano w Warszawie 11 listopada jako święto odzyskania niepodległości. Jednak rangę święta państwowego nadano temu świętu dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

W czasie II wojny światowej z oczywistych przyczyn nie było możliwe świętowanie niepodległości. Po wojnie zaś, w czasach Polski Ludowej, komunistyczne władze wprowadziły własne Narodowe Święto Odrodzenia Polski datowane na 22 lipca. Opozycjoniści walczący z komuną nigdy nie zaakceptowali tego święta i wielokrotnie organizowali manifestacje patriotyczne właśnie 11 listopada. Manifestacje te były często brutalnie tłumione przez oddziały milicji i ZOMO, szczególnie w czasach stalinowskich i po wprowadzeniu stanu wojennego.

Święto 11 listopada przywrócono na nowo dopiero w roku 1989.