Szczęśliwy numerek

01-12-2017

37

   W puli: 

 1, 3, 5, 6,

10, 12, 13, 17

18, 19, 20, 21, 22,

26, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 38, 40

  

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Już po raz siódmy zapraszamy uczniów II LO do składania wniosków w ramach stypendiów Fundacji Św. Mikołaja.
Pieniądze pochodzą z comiesięcznych wpłat dokonywanych przez najsłynniejszego absolwenta II LO - p. Artura Andrusa, za co składamy mu ogromne podziękowania.
Do tej pory fundusze otrzymało czternastu uczniów naszej szkoły.


Aby otrzymać stypendium należy spełnić następujące kryteria:

Kryteria przyznawania Stypendiów

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1000 zł (tysiąc złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. W szczególnych przypadkach dochód netto może być wyższy, jednak nie może przekraczać 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) netto. Szczególne okoliczności powinny być zawsze skonsultowane z Fundacją i udokumentowane w formie załącznika do Wniosku. Zasady i wyjaśnienia dotyczące obliczania dochodu netto ucznia określone są w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (Zasady dokumentowania i obliczania dochodu).

2. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

a. Kryterium nr 1.   Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż: 4,5 w szkole podstawowej, 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej. W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach), po konsultacji z Fundacją, średnia ocen może być niższa niż określona w kryteriach, jednak nie niższa niż 4,0. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brane są średnia ocen i punktacja ze szkoły, którą ukończył w poprzednim roku.  

b.  Kryterium nr 2.  Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2012 r.): np. wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, osiągnięcia w olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii itp.).

Pełny regulamin znajduje się na stronie :

http://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2/Regulamin-Programu
Kompletne wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września u p. Marty Szerszeń (sala 14), która jest koordynatorem programu w naszej szkole.