Szczęśliwy numerek

04-09-2017

...

W puli: 


WAKACJE

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku

 

wrzesień

01.09.16r.

Początek roku szkolnego

14.09.16r.

Wywiadówka

październik

* 14.10.16r.

Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydakt.)

* 31.10.16r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

grudzień

07.12.16r.

Wywiadówka. (14.12.2016r. mija termin poinformowania ucznia i rodziców o ocenach niedostatecznych)

23 – 31.12.16r.

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń

04.01.17r.

Mija termin poinformowania ucznia o przewidywanych ocenach semestralnych

09.01.17r.

Mija termin wystawienia ocen semestralnych w e-dzienniku długopisem

11.01.17r.

Konferencja klasyfikacyjna

15.01.17r.

Zakończenie 1 semestru (rodzice otrzymują wykaz semestralnych ocen ucznia)

16 – 29.01.17r.

Ferie zimowe

luty

01.02.17r.

Konferencja plenarna RP

marzec

8.03.2017

Święto Patronki Szkoły

16 - 17.03.17 r.

Rekolekcje wielkanocne

22.03.17r.

Wywiadówka (23.03.2017r. mija termin poinformowania uczniów klas trzecich i rodziców o ocenach niedostatecznych)

kwiecień

13 – 18.04.17r.

Wiosenna przerwa świąteczna

12.04.17r.

Mija termin poinformowania ucznia o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach trzecich

21.04.17r.

Mija termin wystawienia ocen końcoworocznych
w klasach trzecich w e-dzienniku długopisem

24.04.17r.                (poniedziałek)

Konferencja klasyfikacyjna klas trzecich

28.04.17r.

Zakończenie roku szkolnego klas 3

maj

* 02.05.17r.

Majówka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

* 04.05.17r.

Egzamin maturalny z języka polskiego (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

* 05.05.17r.

Egzamin maturalny z  matematyki (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

*08.05.17r.

Egzamin maturalny z języka obcego (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

10.05.17r.

Wywiadówka  (12.05.2017r. mija termin poinformowania ucznia i rodziców o ocenach niedostatecznych)

czerwiec

* 16.06.17r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5 .06.17r.

Mija termin poinformowania ucznia o przewidywanych ocenach końcoworocznych

9 .06.17r.

Mija termin wystawienia ocen końcoworocznych
w e-dzienniku długopisem

12 .06.17r.

(poniedziałek)

Konferencja klasyfikacyjna

23 .06.17r.

Zakończenie roku szkolnego

23 .06.17r.

Konferencja plenarna RP